ตอบโจทย์วิจัย-อุตสาหกรรม

TBRC มุ่งเน้นการวิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดย TBRC มีทีมผู้เชี่ยวชาญและมีคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (มากกว่า 80,000 สายพันธุ์) ที่พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

เพิ่มเติม
จุลินทรีย์และชีววัสดุ

TBRC ให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ หลายประเภทผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรม

เพิ่มเติม
งานบริการ

TBRC ให้บริการเทคนิคหลากหลายด้านเกี่ยวกับจุลินทรีย์และชีววัสดุ เช่น การคัดแยก จำแนกชนิด และการระบุชนิดและนับจำนวนจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการในรูปแบบโครงการรับจ้างวิเคราะห์ทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า

เพิ่มเติม
ฐานข้อมูล

TBRC ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าด้านต่างๆ เช่น

  • ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในประเทศไทยและอาเซียน
  • จุลินทรีย์โพรไบโอติก
  • การจัดกลุ่มความเสี่ยงจุลินทรีย์ (Risk group classification)

เพิ่มเติม

ติดตาม FB and LINE