[ประชาสัมพันธ์] เชิญชวนผู้สนใจฝากเก็บรักษาจุลินทรีย์แบบ Safe deposit เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีค่าบริการ

October 22, 2015

เรียน สมาชิก TBRC

 ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เชิญชวนผู้สนใจฝากเก็บรักษาจุลินทรีย์แบบ Safe deposit เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีค่าบริการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ)


เงื่อนไขในการพิจารณารับฝากจุลินทรีย์เข้าร่วมโครงการ

1.     เป็นจุลินทรีย์ที่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และมีผลการทดสอบอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

2.     เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น สกว. สวทช. สวก. สวรส. สวทน. สกอ. โดยระบุชื่อโครงการ และชื่อแหล่งทุน

3.     มีข้อมูลวัสดุที่ใช้คัดแยกจุลินทรีย์ (source of isolation) และสถานที่เก็บตัวอย่าง (locality of source for isolation) สามารถระบุจังหวัดเป็นอย่างน้อย

4.     ไม่เป็นเชื้อราที่ไม่สร้างสปอร์ เนื่องจากจุลินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถเก็บรักษาได้ด้วยวิธีการทำแห้งในระบบสูญญากาศ

5.     สามารถส่งจุลินทรีย์เพื่อดำเนินการเก็บรักษาตามขั้นตอนของ TBRC ภายใน 31 มีค. 59

6.     TBRC สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับฝากจุลินทรีย์ ไม่เกิน 10 สายพันธุ์/ผู้ฝาก เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 200 สายพันธุ์ตลอดระยะเวลาโครงการ

7.     หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากสามารถเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่

7.1.     ต่ออายุการฝากเก็บรักษาแบบ safe deposit (มีค่าบริการ) (http://www.tbrcnetwork.org/safe_deposit.php)

7.2.     เปลี่ยนเงื่อนไขการฝากเป็นแบบเผยแพร่แก่สาธารณะตามเงื่อนไขของ TBRC (http://www.tbrcnetwork.org/public_deposit.php)

7.3.     ให้ TBRC ส่งจุลินทรีย์คืนให้ผู้ฝากตามที่แจ้งในฟอร์มฝากจุลินทรีย์แบบ safe deposit

7.4.     ให้ TBRC ทำลายหลอดจุลินทรีย์


 8. กรณีที่จุลินทรีย์ของท่านไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการตามข้อ 1-7 แต่สนใจฝากจุลินทรีย์โปรดดูข้อมูลรูปแบบการฝากประเภทอื่นๆได้ที่ลิงค์ http://www.tbrcnetwork.org/public_deposit.php และติดต่อคุณ สุวณีย์ (tbrcservice@biotec.or.th)


ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร. ภัทรพร รัตนวารี Tel. 02-117-8001 หรือ e-mail: pattaraporn@biotec.or.th

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2559Back